9.3.4 לוח אוכלוסיית בני 15 ומעלה וכח העבודה בערים הגדולות לכל גיל, כלל האוכלוסייה