9.3.4 אוכלוסיית בני 15 ומעלה וכח העבודה בערים הגדולות