9.3.4 אוכלוסיית בני 15 ומעלה, לפי תכונות כח עבודה בערים בגדולות, לפי גיל, כלל האוכלוסייה