9.3.5 לוח אולכוסיית בני 15 ומעלה וכח העבודה בערים הגדולות, לפי גיל - גברים