9.3.5 אוכלוסיית בני 15 ומעלה וכח העבודה בערים הגדולות לפי גיל - גברים