9.3.5 אוכלוסיית בני 15 ומעלה, לפי תכונות כח עבודה בערים בגדולות, לפי גיל, גברים