9.3.5 לוח אוכלוסיית בני 15 ומעלה וכח העבודה בערים הגדולות, לפי גיל - גברים