9.3.6 לוח 9.36 אוכלוסיית בני 15 ומעלה וכח העבודה האזרחי בערים הגדולות, לפי גיל - נשים