9.3.6 לוח אוכלוסיית בני 15 ומעלה וכח העבודה בערים הגדולות, לפי גיל - נשים