9.3.6 אוכלוסיית בני 15 ומעלה וכח העבודה בערים הגדולות, לפי גיל - נשים