9.3.6 אוכלוסיית בני 15 ומעלה, לפי תכונות כח עבודה בערים בגדולות, לפי גיל, נשים