9.3.7 לוח אוכלוסיית בני 15 ומעלה וכח העבודה האזרחי בערים הגדולות, לפי שנות לימוד, כלל האוכלוסייה