9.3.7 אוכלוסיית בני 15 ומעלה וכח העבודה בערים הגדולות לפי שנות לימוד, כלל האוכלוסייה