9.3.8 אוכלוסיית בני 15 ומעלה וכח העבודה בערים בגדולות, לפי שנות לימוד - גברים