9.3.8 אוכלוסיית בני 15 ומעלה וכח העבודה בערים הגדולות לפי שנות לימוד, גברים