9.3.9 לוח אוכלוסיית בני 15 ומעלה וכח העבודה בערים הגדולות, לפי מספר שנות לימוד - נשים