9.3.9 אוכלוסיית בני 15 ומעלה וכח העבודה בערים בגדולות, לפי שנות לימוד - נשים