9.3.9 אוכלוסיית בני 15 ומעלה וכח העבודה בערים הגדולות לפי שנות לימוד, נשים