9.3.0 לוח 9.30 מועסקים, לפי ענף כלכלי ומין, עובדים בראשון לציון