9.3.0 לוח 9.30 אוכלוסיית בני 15 ומעלה, כח עבודה אזרחי, מועסקים ובלתי מועסקים, ראשון לציון