9.3.1 לוח 9.31 מועסקים בישראל ובחמשת הערים הגדולות לפי ענף כלכלי וצורת יישוב עבודה