9.3.1 לוח 9.31 אוכלוסיית בני 15 ומעלה וכוח העבודה האזרחי, לפי גיל ומין - ראשון לציון