9.3.2 לוח 9.32 אחוז בכח העבודה האזרחי ובלתי מועסקים בערים הגדולות, לפי מין