9.3.3 לוח 9.33 אוכלוסיית בני 15 ומעלה, לפי תכונות כח העבודה האזרחי, בערים הגדולות, לפי מין