9.3.4 לוח 9.34 מועסקים בישראל ובחמשת הערים הגדולות, לפי משלח יד ולפי יישוב מגורים