9.3.4 לוח 9.34 אוכלוסיית בני 15 ומעלה וכח העבודה האזרחי בערים הגדולות, לפי גיל , כלל האוכלוסייה