9.3.5 לוח 9.35 אוכלוסיית בני 15 ומעלה וכח העבודה האזרחי בערים הגדולות, לפי גיל - גברים