9.3.7 לוח 9.37 אוכלוסיית בני 15 ומעלה וכח העבודה האזרחי בערים הגדולות לפי שנות לימוד, כלל האוכלוסייה