9.3.8 לוח 9.38 אוכלוסיית בני 15 ומעלה וכח העבודה האזרחי בערים הגדולות, לפי שנות לימוד - גברים