9.3.9 לוח 9.39 אוכלוסיית בני 15 ומעלה וכח העבודה האזרחי בערים הגדולות, לפי מספר שנות לימוד - נשים