9.4.0 מועסקים, לפי מקום מגורים ולפי מקומות עבודה, ראשון לציון