9.4.0 מועסקים, לפי מקום מגורים ולפי מקום עבודה ראשון לציון