9.4.1 לוח מועסקים, לפי מין, יישוב מגורים ומקום עבודה - ראשון לציון