9.4.1 מועסקים לפי מין, יישוב מגורים ומקום עבודה ראשון לציון