9.4.3 לוח תושבי ראשון לציון, המועסקים בתל אביב יפו, לפי שנה