9.4.4-1 לוח 9.4.4-1 מועסקים, לפי צורת יישוב מגורים, צורת יישוב עבודה וקבוצת אוכלוסיה