9.4.5 לוח מועסקים לפי ענף כלכלי, תושבי ראשון לציון