9.4.5 לוח מועסקים, לפי ענף כלכלי, תושבי ראשון לציון