9.4.6 לוח מועסקים, לפי ענף כלכלי ומין, תושבי ראשון לציון