9.4.6 מועסקים, לפי ענף כלכלי ומין, תושבי ראשון לציון