9.4.7 לוח מועסקים בישראל ובערים הגדולות, לפי ענף כלכלי ולפי יישוב מגורים - גברים