9.4.8 מועסקים בישראל ובערים הגדולות, לפי ענף כלכלי ולפי ישוב מגורים - גברים