9.4.8 מועסקים בישראל ובערים הגדולות, לפי ענף כלכלי ולפי יישוב מגורים- גברים