9.4.9 לוח מועסקים לפי ענף כלכלי, עובדים בראשון לציון