9.4.9 לוח מועסקים בישראל ובערים הגדולות, לפי ענף כלכלי ולפי ישוב מגורים - נשים