9.4.9 מועסקים בישראל ובערים הגדולות, לפי ענף כלכלי ולפי ישוב מגורים - נשים