9.4.0 לוח 9.40 התפלגות דורשי העבודה בערים הגדולות 12/2009