9.4.0 לוח 9.40 מועסקים, לפי מקום מגורים ולפי מקום עבודה ראשון לציון