9.4.1 לוח 9.41 מועסקים, לפי מין, יישוב מגורים ומקום עבודה - ראשון לציון