9.4.3 לוח 9.43 תושבי ראשון לציון, המועסקים בתל אביב יפו, לפי שנה